U2T ตำบลซึ้ง ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากเทศบาลตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

U2T ตำบลซึ้ง ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากเทศบาลตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

พวกเรา U2T ตำบลซึ้ง พร้อมด้วยอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลของตำบล โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเทศบาลตำบลซึ้งเป็นอย่างดียิ่ง ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้