กิจกรรมในโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จันทเขลม สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

U2T ตำบลจันทเขลม จัดบูธตลาดชุมชน ให้ความรู้ และทดลองจำหน่ายไข่ไก่ดำ

อ่านเพิ่มเติม...
ทับไทร คณะครุศาสตร์

มหกรรม U2T for BCG Market

อ่านเพิ่มเติม...
สำนักบริการวิชาการ

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม  ชวน ชม ชิม ช้อป ในโครงการ U2T for BCG

อ่านเพิ่มเติม...
เกวียนหัก คณะเทคโนอุตสาหกรรม

คณะผู้ปฏิบัติงานตำบลเกวียนหัก ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ แบรนด์เกวียนนิยม

อ่านเพิ่มเติม...
ปากน้ำแหลมสิงห์ กองพัฒนานักศึกษา

ถอดบทเรียน U2T

อ่านเพิ่มเติม...
ช้างข้าม คณะนิเทศศาสตร์

U2T for BCG ตำบลช้างข้าม ร่วมกันลงพื้นที่ติดคาร์บอนฟุตปริ้น

อ่านเพิ่มเติม...
แก่งหางแมว กองพัฒนานักศึกษา

ถอดบทเรียน U2T For BCG

อ่านเพิ่มเติม...
ยายร้า กองพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมถอดบทเรียน 25-26 กันยายน 2565

อ่านเพิ่มเติม...
ปัถวี สำนักบริการวิชาการ

ถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

อ่านเพิ่มเติม...
หนองบัว สำนักบริการวิชาการ

ถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

อ่านเพิ่มเติม...
หนองชิ่ม คณะเทคโนโลยีการเกษตร

U2T พาลงพื้นที่คืนข้อมูลสู่ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...
เกาะกูด สำนักบริการวิชาการ

ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจผลิตภัณฑ์จากชุมชนเกาะกูดภายใต้แบรนด์ “กูดสะหงาด"

อ่านเพิ่มเติม...
ชากไทย คณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมช่วงอบรมวันที่ 1 ช่วงเช้าวัน

อ่านเพิ่มเติม...
สองพี่น้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทีมงานU2Tสองพี่น้อง จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการฝึกทำขนมเพื่อเพิ่มรายได้

อ่านเพิ่มเติม...
ด่านชุมพล สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

ทีมU2Tตำบลด่านชุมพลประชุมร่วมกันช่วยกันออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม...
โป่งน้ำร้อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมการทำถ่านถึกและปุ๋ยมูลไส้เดือน U2Tตำบลโป่งน้ำร้อน

อ่านเพิ่มเติม...
พวา คณะครุศาสตร์

อบรมการแปรรูปเห็ดนางฟ้ายิ้มสู้ช้างออกสู่ตลาด

อ่านเพิ่มเติม...
ทุ่งเบญจา สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

U2T ตำบลทุ่งเบญจา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (ECT WEEK)

อ่านเพิ่มเติม...
ทับช้าง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

U2T ทับช้าง ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการประยุกต์งานวิจัยรั้วไร้สายเพื่อการเตือนภัยช้างป่า

อ่านเพิ่มเติม...
ขลุง คณะวิทยาการคอมฯ

U2T เมืองขลุง อบรมเชิงปฎิบัติการ สำรวจและอัพเดตข้อมูลธุรกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม...
บ่อพลอย สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...
เขาวงกต คณะวิทยาการจัดการ

U2T เขาวงกต กิจกรรม การเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม...
สีพยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่นและเกษตรกรในท้องถิ่น ตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
ขุนซ่อง คณะนิติศาสตร์

U2T ขุนซ่อง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลขุนซ่อง

อ่านเพิ่มเติม...

ตำบลที่รับผิดชอบ 46 ตำบล

Contact

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Address

เลขที่ 41 ม.5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

Call Us

039319111

081-811-3048

Email Us

uniserv@rbru.ac.th

Open Hours

จันทร์ - ศุกร์
8.00 - 17.00