มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

สร้างรากแก้วให้ประเทศ

U2T RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY

Our Server

ระบบรับสมัครบุคคล

ระบบ PBM

ระบบ CBD Community Online

U2T Community Online

Blog

กิจกรรมในโครงการ U2T RBRU

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (การแปรรูปเห็ดนางฟ้า) 15 ต.ค. 2564

Read More

กิจกรรมปรับพื้นที่และเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมเวทีเสริมพลังเครือข่ายชองยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรร

Read More

กิจกรรมสำรวจวิสาหกิจชุมชนสตรีจ้าวภูผา ณ บ้านป้าลิลลี่

Read More

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดฟาง

Read More

กิจกรรม Hackathon ณ มหาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย.2564

Read More

กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

Read More

กิจกรรมเก็บข้อมูลคนเด่น (สัมภาษณ์ Timeline คนชอง) ณ ชุมชนบ้านจันทเขลม

Read More

กิจกรรมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid 19 และรณรงค์ป้องกันโควิด ณ ตลาดจันทเขลม 26 พ.ค. 256

Read More

กิจกรรมปลูกผักหลุมพอเพียง ณ บ้านป้าแป๋ว 5 พ.ย. 2564

Read More

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เกษตรอินดี้ ณ บ้านป้ารำแพน

Read More

กิจกรรมลงมือทำพื้นที่ทางสังคม ณ บ้านป้ารำแพน 12 มิ.ย.2564

Read More

กิจกรรมเข็นอุปกรณ์เพื่อสร้างครัวเรือนการเรียนรู้ ณ ชุมชนบ้านจันทเขลม

Read More

กิจกรรมทำยาดม ยาหม่อง 18 ต.ค. 2564

Read More

กิจกรรมการเลี้ยงแหนแดง ณ ศาลาการเรียนรู้ บ้านป้ารำแพน 22 ตุลาคม 2564

Read More

กิจกรรม L TAX 3000 ณ เทศบาลจันทเขลม 14 พ.ค.2564

Read More

กิจกรรมเวทีสัญจรพบผู้นำชุมชน 8หมู่บ้าน 28 พ.ค. 2564

Read More

ตำบลที่รับผิดชอบ 15 ตำบล

Contact

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Address

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

Call Us

039-319111 ต่อ 11400

081-811-3048

Email Us

uniserv@rbru.ac.th

Open Hours

จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 16.30