กิจกรรมในโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ปากน้ำแหลมสิงห์ กองพัฒนานักศึกษา

ถอดบทเรียน U2T

อ่านเพิ่มเติม...
ช้างข้าม คณะนิเทศศาสตร์

U2T for BCG ตำบลช้างข้าม ร่วมกันลงพื้นที่ติดคาร์บอนฟุตปริ้น

อ่านเพิ่มเติม...
แก่งหางแมว กองพัฒนานักศึกษา

ถอดบทเรียน U2T For BCG

อ่านเพิ่มเติม...
ยายร้า กองพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมถอดบทเรียน 25-26 กันยายน 2565

อ่านเพิ่มเติม...
สำนักบริการวิชาการ

U2T for BCG มรภ.รำไพพรรณี ร่วมออกอากาศสดในรายการ NBT CENTRAL รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

อ่านเพิ่มเติม...
ปัถวี สำนักบริการวิชาการ

ถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

อ่านเพิ่มเติม...
หนองบัว สำนักบริการวิชาการ

ถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

อ่านเพิ่มเติม...
หนองชิ่ม คณะเทคโนโลยีการเกษตร

U2T พาลงพื้นที่คืนข้อมูลสู่ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...
ทับไทร คณะครุศาสตร์

คืนความรู้สู่ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...
เกาะกูด สำนักบริการวิชาการ

ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจผลิตภัณฑ์จากชุมชนเกาะกูดภายใต้แบรนด์ “กูดสะหงาด"

อ่านเพิ่มเติม...
ชากไทย คณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมช่วงอบรมวันที่ 1 ช่วงเช้าวัน

อ่านเพิ่มเติม...
สองพี่น้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทีมงานU2Tสองพี่น้อง จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการฝึกทำขนมเพื่อเพิ่มรายได้

อ่านเพิ่มเติม...
จันทเขลม สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

กิจกรรมขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพ ECT Week

อ่านเพิ่มเติม...
ด่านชุมพล สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

ทีมU2Tตำบลด่านชุมพลประชุมร่วมกันช่วยกันออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม...
โป่งน้ำร้อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมการทำถ่านถึกและปุ๋ยมูลไส้เดือน U2Tตำบลโป่งน้ำร้อน

อ่านเพิ่มเติม...
พวา คณะครุศาสตร์

อบรมการแปรรูปเห็ดนางฟ้ายิ้มสู้ช้างออกสู่ตลาด

อ่านเพิ่มเติม...
ทุ่งเบญจา สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

U2T ตำบลทุ่งเบญจา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (ECT WEEK)

อ่านเพิ่มเติม...
ทับช้าง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

U2T ทับช้าง ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการประยุกต์งานวิจัยรั้วไร้สายเพื่อการเตือนภัยช้างป่า

อ่านเพิ่มเติม...
ขลุง คณะวิทยาการคอมฯ

U2T เมืองขลุง อบรมเชิงปฎิบัติการ สำรวจและอัพเดตข้อมูลธุรกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม...
บ่อพลอย สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...
เขาวงกต คณะวิทยาการจัดการ

U2T เขาวงกต กิจกรรม การเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม...
สีพยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่นและเกษตรกรในท้องถิ่น ตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
ขุนซ่อง คณะนิติศาสตร์

U2T ขุนซ่อง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลขุนซ่อง

อ่านเพิ่มเติม...
ตะปอน คณะนิเทศศาสตร์

โครงการสืบสารประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

ตำบลที่รับผิดชอบ 46 ตำบล

Contact

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Address

เลขที่ 41 ม.5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

Call Us

039319111

081-811-3048

Email Us

uniserv@rbru.ac.th

Open Hours

จันทร์ - ศุกร์
8.00 - 17.00