อบรมการทำถ่านถึกและปุ๋ยมูลไส้เดือน U2Tตำบลโป่งน้ำร้อน

อบรมการทำถ่านถึกและปุ๋ยมูลไส้เดือน U2Tตำบลโป่งน้ำร้อน

SDG : สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
BCG : C เศรษฐกิจหมุนเวียน
ด้าน : พลังงานและวัสดุ

📍วันที่ 19 เดือนกันยายน 2565 
- คณะทำงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
นำโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณณี จังหวัดจันทบุรีได้จัดโครงการอบรมอภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำโดยถ่านถึก โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการทำถ่านถึกมามอบความรู้ให้กับชาวบ้านผู้ที่สนใจ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้กิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ📸

#U2Tตำบลโป่งน้ำร้อน
#ถ่านถึกบ้านเขาหอม #จันทบุรี
#U2TBCGมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี