U2T ตำบลจันทเขลม จัดบูธตลาดชุมชน ให้ความรู้ และทดลองจำหน่ายไข่ไก่ดำ

U2T ตำบลจันทเขลม จัดบูธตลาดชุมชน ให้ความรู้ และทดลองจำหน่ายไข่ไก่ดำ

SDG : ขจัดความยากจน
BCG : G เศรษฐกิจสีเขียว
ด้าน : เกษตรและอาหาร

วันนี้ 18 กย. 65 ทีมงาน U2T ตำบลจันทเขลม จัดบูธที่ตลาดชุมชน ให้ความรู้ และทดลองจำหน่าย ไข่ไก่ดำ ให้กับชาวบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านได้รู้จักและทราบถึงประโยชน์ของไข่ไก่ดำ อีกทั้งยังเป็นการทดลองสำรวจความน่าสนใจผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ดำที่มาจากกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ดำในตำบลจันทเขลม โดยมุ่งหวังให้มีตลาดที่หลากหลายและเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายไข่ไก่ดำของชุมชนต่อไป