มหกรรม U2T for BCG Market

มหกรรม U2T for BCG Market

SDG : ส่งเสริมโอกาศในการเรียนรู้
BCG : G เศรษฐกิจสีเขียว
ด้าน : เกษตรและอาหาร

   เมื่อเวลา​ 10.00​ น.​ ผู้รับจ้างโครงการ​ U2T​ for BCG​ ตำบลทับไทร​ นำโดย ผศ.ดร.ฬิฏา สมบูรณ์ อ.กรฎา สุขุม และ อ.ทารินทร์ ปิ่นทอง

ได้เข้าร่วม มหกรรมแสดงสินค้า U2T fog BCG Market เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการชุมชน นำของดี ของเด่น 46 ชุมชน

พร้อมสาธิต และจำหน่ายสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งชุมชน ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้า Central Chanthaburi ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2565

   โดยมี  ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีและ ผศ.ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมให้กำลังใจ และให้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระวานให้ได้มาตรฐานต่อไป