ถอดบทเรียน U2T For BCG

ถอดบทเรียน U2T For BCG


ตัวแทน U2T แก่งหางแมวเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ U2T For BCG"

วันที่ 25-26 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท เจ้าหลาว-แหลมเสด็จ