ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจผลิตภัณฑ์จากชุมชนเกาะกูดภายใต้แบรนด์ “กูดสะหงาด"

ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจผลิตภัณฑ์จากชุมชนเกาะกูดภายใต้แบรนด์ “กูดสะหงาด"

SDG : สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
BCG : C เศรษฐกิจหมุนเวียน
ด้าน : เกษตรและอาหาร

วันที่ 24 กันยายน 2565

คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ได้ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจผลิตภัณฑ์จากชุมชนเกาะกูดภายใต้แบรนด์ “กูดสะหงาด" ณ ร้านต้นตำรับ จันทบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำบลเกาะกูด คือ ห่อหมก และ ปลาเค็ม ทั้งด้านความสวยงาม รสชาติ ความคุ้มค่า และยังแสดงถึงอัตลักษณ์ของตำบลเกาะกูดอีกด้วย

ทั้งนี้คณะผู้ปฏิบัติงานขอขอบคุณร้านต้นตำรับ จันทบุรี นักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ และผู้ร่วมงานทุกหน่วยงาน ที่สนับสนุนให้ความร่วมมือมาโดยตลอด