กิจกรรมช่วงอบรมวันที่ 1 ช่วงเช้าวัน

กิจกรรมช่วงอบรมวันที่ 1 ช่วงเช้าวัน

SDG : ส่งเสริมโอกาศในการเรียนรู้
BCG : G เศรษฐกิจสีเขียว
ด้าน : พลังงานและวัสดุ

วันเปิดโครงการโดยปลัดเทศบาลตำบลชากไทยรับฟังการปูพื้นฐานความรู้เรื่องการทำผ้ามัดย้อม