ทีมU2Tตำบลด่านชุมพลประชุมร่วมกันช่วยกันออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ทีมU2Tตำบลด่านชุมพลประชุมร่วมกันช่วยกันออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

SDG : ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
BCG : G เศรษฐกิจสีเขียว
ด้าน : เกษตรและอาหาร

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 ประชาชนและบัณฑิตได้มีการรวมกลุ่มกันออกแบบเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่

  • มีการนำการจักสารที่เป็นภูมิปัญญามาปรับให้เข้ากับบรรจุภัณฑ์
  • ปรับปริมาณที่ทุกคนสามารถจับต้องได้

​​​​​​​