อบรมการแปรรูปเห็ดนางฟ้ายิ้มสู้ช้างออกสู่ตลาด

อบรมการแปรรูปเห็ดนางฟ้ายิ้มสู้ช้างออกสู่ตลาด

SDG : ส่งเสริมโอกาศในการเรียนรู้
BCG : G เศรษฐกิจสีเขียว
ด้าน : เกษตรและอาหาร

ในช่วงวันที่ 17 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา U2T for BCG คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดฝึกอบรมแปรรูปเห็ดนางฟ้าให้กลุ่มแปรรูปบ้านวังอีแอ่น ตำบลพวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ใจเย็น และทีมงาน U2T ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี