กิจกรรมถอดบทเรียน 25-26 กันยายน 2565

กิจกรรมถอดบทเรียน 25-26 กันยายน 2565


ตัวแทน U2T ยายร้า ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ U2T For BCG"

วันที่ 25-26 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท เจ้าหลาว-แหลมเสด็จ