ทีมงานU2Tสองพี่น้อง จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการฝึกทำขนมเพื่อเพิ่มรายได้

ทีมงานU2Tสองพี่น้อง จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการฝึกทำขนมเพื่อเพิ่มรายได้

SDG : ส่งเสริมโอกาศในการเรียนรู้
BCG : C เศรษฐกิจหมุนเวียน
ด้าน : เกษตรและอาหาร

วันที่ 22 กันยายน 2565 ทีมงาน U2T สองพี่น้องได้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการฝึกทำขนมเป็นการเสริมสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและผู้สนใจทั่วไป ณ ศาลาหมู่บ้านหนองป่าหมาก ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี