U2T ตำบลซึ้ง ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid - 19

U2T ตำบลซึ้ง ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid - 19

พวกเรา U2T ตำบลซึ้ง ได้ร่วมรณรงค์ให้กับประชาชนในตำบลได้รับการฉีดวัคซีนป้อง Covid - 19 โดยได้รับความร่วมมือจากสาธารณะสุขของชุมชน และตัวแทนผู้นำชุมชนในการจัดทำกิจกรรมนี้