ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจประเมินคุณภาพน้ำที่ใช้ทางการเกษตร

ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจประเมินคุณภาพน้ำที่ใช้ทางการเกษตร

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ทางทีมงาน U2T ตำบลซึ้ง นำโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจประเมินคุณภาพน้ำที่ใช้ทางการเกษตรในตำบลซึ้ง