กิจกรรมการเลี้ยงแหนแดง ณ ศาลาการเรียนรู้ บ้านป้ารำแพน 22 ตุลาคม 2564

กิจกรรมการเลี้ยงแหนแดง ณ ศาลาการเรียนรู้ บ้านป้ารำแพน 22 ตุลาคม 2564

SDG : ขจัดความยากจน

การอบรมแหนแดง พืชมหัศจรรย์ วันที่ 22 ตุลาคม 2564 U2T จันทเขลม นำทีมโดยสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน รวมพลัง Gen A ราชภัฏรำไพพรรณี จัดเวทีแนะนำวิธีการใช้ประโยชน์จาก แหนแดง เพื่อลดต้นทุนการทำการเกษตร ให้เกษตรกรในตำบลจันทเขลม ณ ศาลากลางหมู่ที่ 5 บ้านจันตาแป๊ะ ตำบลจันทเขลมโดย มีชาวบ้านในตำบลให้ความสนใจและคาดหวังถึงการนำแนวทางไปใช้ประโยชน์ต่อไป