กิจกรรมทำยาดม ยาหม่อง 18 ต.ค. 2564

กิจกรรมทำยาดม ยาหม่อง 18 ต.ค. 2564

SDG : ขจัดความยากจน

ทีม U2T จันทเขลม โดย สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนวิถีชอง (การทำยาดม ยาหม่อง สมุนไพร) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ชุมชนในตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี  เพื่อเป็นการส่งเสริมและต่อยอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพรของชุมชน และหาแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นอาชีพเสริมให้กับชุมชน