กิจกรรมเข็นอุปกรณ์เพื่อสร้างครัวเรือนการเรียนรู้ ณ ชุมชนบ้านจันทเขลม

กิจกรรมเข็นอุปกรณ์เพื่อสร้างครัวเรือนการเรียนรู้ ณ ชุมชนบ้านจันทเขลม

SDG : ขจัดความยากจน

ทีม U2T จันทเขลม รวมพลังกับ ทีม GENA ราชภัฏรำไพรรณี ได้ช่วยกันมอบอุปกรณ์เพื่อสร้างครัวเรือนการเรียนรู้ในชุมชนบ้านจันทเขลม ทั้งหมด 6 ครัวเรือนการเรียนรู้ ดังนี้ 1. สมุนไพรและภูมิปัญญาชอง 2.แปลงเกษตรอินทรีย์ 3.การเลี้ยงกบ 4.การเลี้ยงไก่ดำ 5.การเลี้ยงไก่และกบ 6.การเลี้ยงกบ