กิจกรรมลงมือทำพื้นที่ทางสังคม ณ บ้านป้ารำแพน 12 มิ.ย.2564

กิจกรรมลงมือทำพื้นที่ทางสังคม ณ บ้านป้ารำแพน 12 มิ.ย.2564

SDG : ส่งเสริมโอกาศในการเรียนรู้

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ทีม U2T จันทเขลม โดยมีกลุ่มประชาชนร่วมกิจกรรมพัฒนาสร้างพื้นที่ทางสังคม และอาจารย์ชัชวาล กับน้องๆกลุ่ม GENA จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มาร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างอาคารพื้นที่ทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ เพื่อมอบให้กับแก่ชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ในการประชุมสัมนาและเพื่อให้ชาวบ้านได้มาเรียนรู้กิจกรรมต่างๆในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้