กิจกรรมสำรวจวิสาหกิจชุมชนสตรีจ้าวภูผา ณ บ้านป้าลิลลี่

กิจกรรมสำรวจวิสาหกิจชุมชนสตรีจ้าวภูผา ณ บ้านป้าลิลลี่

SDG : ขจัดความยากจน

ทีม U2T จันทเขลม ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชนสตรีเจ้าภูผา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทในการดำเนินงานสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการจัดการปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือผลกระทบซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่อไป