กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (การแปรรูปเห็ดนางฟ้า) 15 ต.ค. 2564

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (การแปรรูปเห็ดนางฟ้า) 15 ต.ค. 2564

SDG : ขจัดความยากจน

ทีม U2T จันทเขลม โดย สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าพบกลุ่มผู้นำผลิตภัณฑ์ชุมชน จันท์ชอง เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป