ทีมงาน U2T ตำบลตรอกนอง ร่วมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ วัดกลางเก่า ตำบลตรอกนอง

ทีมงาน U2T ตำบลตรอกนอง ร่วมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ วัดกลางเก่า ตำบลตรอกนอง


เวลา 13.00 น. ทีมงาน U2T ตำบลตรอกนอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อส่งเสริมให้วัดและชุมชนพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามตามหลัก 5ส ณ วัดกลางเก่า ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี