กิจกรรมการอบรม เรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์

กิจกรรมการอบรม เรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์

SDG : ส่งเสริมโอกาศในการเรียนรู้
ด้าน : พลังงานและวัสดุ

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นำทีมโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาคหกรรมศาสตร์และทีมงาน U2T ตำบลซึ้ง ได้จัดกิจกรรมการอบรมภายใต้หัวข้อ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย