เบื้องหลังการถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์ตำบลแหลมงอบ

เบื้องหลังการถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์ตำบลแหลมงอบ

SDG : ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
BCG : G เศรษฐกิจสีเขียว
ด้าน : การท่องเที่ยวและบริการ

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2565 ผู้รับจ้าง U2T ได้ลงพื้นที่ถ่ายวิดีโอและเก็บภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ ที่ตำบลแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยได้ดำเนินการถ่ายทำตามจุดท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญภายในชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยว ภายในตำบลแหลมงอบ จังหวัดตราด