สรุปข่าวรอบวัน การลงพื้นที่กิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ (U2T & ECT)

สรุปข่าวรอบวัน การลงพื้นที่กิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ (U2T & ECT)

SDG : ส่งเสริมโอกาศในการเรียนรู้

 

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. กลุ่ม U2T ตำบลมาบไพได้ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการกำนันตำบลมาบไพ เพื่อประชุมหารือและเข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. โดยมีนางรัชนี ถิ่นมัธยม กำนันตำบลมาบไพ เป็นประธานในการดำเนินงาน เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ชุมชน