อบการทำสมุนไพรน้ำมันเหลือง

อบการทำสมุนไพรน้ำมันเหลือง

SDG : ส่งเสริมโอกาศในการเรียนรู้
BCG : G เศรษฐกิจสีเขียว
ด้าน : สุขภาพและการแพทย์

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น

เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้แกชาวบ้านในชุมชน โดยนำสมุนไพรที่มีการปลูกมากภายในชุมชน นำมาแปรรูปและพัฒนา ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน และการการสร้างอาชีพได้อีกด้วย

ขมิ้นชัน

ไพรสด

กานพลู

น้ำมันมะพร้าวหรือนำมันงา

นำพิมเสน เมนทอล การบูร มำคนรวมกันให้ละลาย

นำไพรและขมิ้นมาล้างน้ำให้สอาด

นำไพรและขมิ้นมาหั่นบางๆ

นำน้ำมันมะพร้าวมาตั้งไฟ

นำขมิ้นมาทอด ตามด้วยไพร

เสร็จแล้วนำมากรอง

น้ำพิมเสน การบูร เมนทอลที่เตรียมไว้มาใส่

นำมาบรรจุขวดให้เรียบร้อย