วัดเนินตากแดด

วัดเนินตากแดด

ด้าน : การท่องเที่ยวและบริการ

วัดเนินตากแดด ตั้งที่อยู่. หมู่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140. 

     วัดเนินตากแดดเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในตำบลหนองบอนและเป็นศุนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนเป็นอย่างดีเนื่องด้วยทุกปีทางวัดจะจัดกิจกรรมต่างๆให้ชาวบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาไหว้พระทำบุญตักบาตรกันอยู่เป็นนิจ