ประชุมทีมผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมธรรมชาติตำบลชากไทย

ประชุมทีมผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมธรรมชาติตำบลชากไทย


U2T for BCG ทีมผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมธรรมชาติตำบลชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เป็นโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี