ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตำบลยายร้า

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตำบลยายร้า

BCG : B เศรษฐกิจชีวภาพ
ด้าน : เกษตรและอาหาร

ทีม U2T ตำบลยายร้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น รวมถึงสัตว์ประจำถิ่น โดยได้ลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรสอบถามข้อมูลเบื้องต้น พืชที่พบส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ท้องถิ่น เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง กระท้อน เป็นต้น การลงพื้นที่ในช่วงเดือนนี้จะพบผลไม้ที่ออกผลผลิตแค่ไม่กี่ชนิด เช่น ลองกอง สละ เนื่องจากหมดฤดูกาลผลไม้ไปแล้ว และพื้นที่ตำบลยายร้ายังมีฟาร์มซื้อ-ขายไก่ชนอีกด้วย