ทีมเก็บข้อมูลลงพื้นที่ประสานงานกับครูกศน.

ทีมเก็บข้อมูลลงพื้นที่ประสานงานกับครูกศน.


8 กันยายน 2565 ทีมลงพื้นที่กองพัฒนานักศึกมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีลงพื้นที่ติดต่อประสานงานครูกศน ณ โรงเรียนวัดปากน้ำ เพื่อทำการเก็บข้อมูลจากประชาชนและคณะกรรมการกกต.ในวันที่ 9 กันยายน 2565