คืนความรู้สู่ชุมชน

คืนความรู้สู่ชุมชน

SDG : ส่งเสริมโอกาศในการเรียนรู้
BCG : G เศรษฐกิจสีเขียว
ด้าน : เกษตรและอาหาร

   เมื่อเวลา​ 09.00​ น.​ ผู้รับจ้างโครงการ​ U2T​ for BCG​ ตำบลทับไทร​ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฬิฏา สมบูรณ์ อ.กรฎา สุขุม และ อ.ทารินทร์ ปิ่นทอง ได้จัดกิจกรรม และคืนความรู้สู่ชุมชน ปิดโครงการ การถ่ายทอด วิธีการทำเคอร์รี่พั๊ฟกระวาน ซึ่งได้มาร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับชุมชนในตำบลทับไทร เพื่อส่งเสริม พืชเศรษฐกิจ “กระวาน” และสามารถ ฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชนได้เป็นอย่างดี