กิจกรรมในโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พลับพลา คณะพยาบาลศาสตร์

ดำเนินภารกิจของ ECT WEEK

อ่านเพิ่มเติม...
บ่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD เพิ่ม

อ่านเพิ่มเติม...
วังตะเคียน สถาบันนานาชาติ

U2T for BCG ตำบลวังตะเคียน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดสารพิษ

อ่านเพิ่มเติม...
เกวียนหัก คณะเทคโนอุตสาหกรรม

กิจกรรมเวทีแนวทางการดำเนินงานในการวางแผนโครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีกระบวนการหายสินค้า

อ่านเพิ่มเติม...
คมบาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมอบรม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์ ตำบลคมบาง

อ่านเพิ่มเติม...
หนองบอน คณะนิเทศศาสตร์

วัดเนินตากแดด

อ่านเพิ่มเติม...
นนทรีย์ สถาบันนานาชาติ

สถาบันนานาชาติ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตำบลนนทรีย์ ตราด ปิดโครงการ ครั้งที่สุดท้าย

อ่านเพิ่มเติม...
สามพี่น้อง คณะพยาบาลศาสตร์

อบการทำสมุนไพรน้ำมันเหลือง

อ่านเพิ่มเติม...
ท่าช้าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

U2T ท่าช้างและสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมจัดโครงการส่งเสริมการตลาดบนสื่ออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม...
มาบไพ คณะครุศาสตร์

สรุปข่าวรอบวัน การลงพื้นที่กิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ (U2T & ECT)

อ่านเพิ่มเติม...
หาดเล็ก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมวางแผนลงพื้นที่ ศส.ปชต

อ่านเพิ่มเติม...
ตกพรม คณะมนุษยศาสตร์

ลงพื้นที่ร่วมกับ ศส.ปชต.

อ่านเพิ่มเติม...
แหลมงอบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เบื้องหลังการถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์ตำบลแหลมงอบ

อ่านเพิ่มเติม...
ท่าหลวง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

U2T ตำบลท่าหลวง ลงพื้นที่ร่วมกับศส.ปชต. พูดคุยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม...
พลอยแหวน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๊U2T พลอยแหวน จัดโครงการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม...
ซึ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมการอบรม เรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์

อ่านเพิ่มเติม...
น้ำเชี่ยว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทีมงาน U2T ตำบลน้ำเชี่ยว นำผลิตภัณฑ์ "หอยคราฟต์" มาสาธิตและโชว์ผลิตภัณฑ์ ผู้ดูงานจากบางกอบัว

อ่านเพิ่มเติม...
ตรอกนอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ทีมงาน U2T ตำบลตรอกนอง ร่วมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ วัดกลางเก่า ตำบลตรอกนอง

อ่านเพิ่มเติม...
วันยาว คณะนิเทศศาสตร์

U2Tตำบลวันยาว ลงพื้นที่เก็บข้อมูลTCD

อ่านเพิ่มเติม...
เนินทราย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลTCD

อ่านเพิ่มเติม...
ท่าใหม่ คณะนิติศาสตร์

ประชุมชี้แจงแผนครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

ตำบลที่รับผิดชอบ 46 ตำบล

Contact

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Address

เลขที่ 41 ม.5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

Call Us

039319111

081-811-3048

Email Us

uniserv@rbru.ac.th

Open Hours

จันทร์ - ศุกร์
8.00 - 17.00